Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Dekarbonizaca przemysłu, kogeneracja, trigeneracja

Na skutek rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja wykorzystania węgla i gazu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przemysłu za sprawą implementowanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, przykładowo przez zwiększenie elektryfikacji oraz redukcję zużycia gazu i węgla. Osiągnąć te cele można za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwane jest także zimno.

W licznych sferach przemysłu osiągalne jest także korzystanie z ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje na przeróżnych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a przez to nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu duże oszczędności, a jednocześnie skutkuje zmniejszeniem się emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Koszty wyłożone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po kilku latach

W dobie globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania ludzkości na środowisko i wiedzy, że ropa i gaz za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, ponieważ jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to jedyna droga do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, wdrożenie takich środków ciągnie za sobą duże koszty, jednakże w finalnym rozrachunku profity jakie one dają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na środowisko to już zysk dla wszystkich.

Adres firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10