Automatyzacja obsługi należności – co daje mass collect?

Niezbędne informacje na temat mass collect. Przekonaj się!

Mass collect to usługa, która polega na identyfikacji masowych płatności. Prezentujemy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób ułatwia organizację dużym oraz małym firmom.

Mass collect – korzyści z przypisania klientom własnych numerów rachunków

Funkcja usługi mass collect jest zasadniczo stosunkowo prosta. Polega na przydzieleniu każdemu kontrahentowi indywidualnego numeru rachunku, który jest równocześnie jego symbolem identyfikacyjnym. Takie rozwiązanie jest pomocne wszędzie tam, gdzie co miesiąc obsługiwana jest ogromna grupa kontrahentów, czyli np. w szkołach prywatnych, w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne czy wszelkich branżach, gdzie używany jest system abonencki (m.in. w klubach fitness). Opłaty przesyłane w systemie mass collect trafiają na jeden firmowy rachunek bankowy, jednak wcześniejsze przydzielenie klientom unikatowych numerów rachunków pozwala na ich sprawniejsze zdefiniowanie, niezależnie o tego, jaką metodą zrealizowali oni przelew (przelew pocztowy, tradycyjny przelew lub przelew z karty). Wykorzystanie mass collect wiąże się także z mniej czasochłonnym księgowaniem przelewów aniżeli w przypadku księgowania ręcznego, a jednocześnie wyeliminowaniem potencjalnych omyłek, jakie mogą przydarzyć się w trakcie tego procesu.

Czy warto wdrożyć usługę mass collect?

Chociaż mass collect nie jest w tej chwili oferowane w większości banków (posiadają ją między innymi mBank i PM Bank) wypada przeanalizować możliwość jego zastosowania w przedsiębiorstwie, także takim, które co miesiąc rozlicza około setki dokumentów księgowych. Stosowanie mass collect łączy się bowiem z kilkoma korzyściami, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, opcja powiązania z systemem finansowo–księgowym (a co za tym idzie kontrolowanie na bieżąco spływu należności) czy połączenie z aplikacjami Finance Automation. Taką autorską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Daje ona nie tylko możliwość połączenia z usługą mass collect banku, ale posiada również opcję przesyłania przypomnień o nadchodzących płatnościach oraz windykacji, co w ciągu kilku miesięcy przekłada się na wzrost terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]