Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Po więcej szczegółów o windykacji faktur kliknij tu.

Jest wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się wobec dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie przyniesie efektu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wystawia identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym terminie wyraźnie się zwiększa. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może ustawić indywidualne harmonogramy działań podejmowanych wobec opieszałych klientów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, pod warunkiem, że wymienione wyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]