Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Tu znajdziesz szczegółowe wiadomości o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy prędzej lub później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej czy wystawiać natychmiast?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. Przecież zwłoka w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych lub zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest też w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]