Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Potrzebujesz szczegółowych informacji o metodzie kasowej? Wejdź na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni kilka razy upominać się od kontrahenta wniesienia opłaty za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga stałego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest kwestia regularnego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie wpłat wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]