Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Sprawdź więcej szczegółów o rozwoju kompetencji pracowników na janklusak.pl.

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników znacząco przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowany personel posiadający szeroki arsenał umiejętności miękkich to najistotniejszy filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij pełny potencjał swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich indywidualnych predyspozycji oraz kwalifikacji może wspomóc pracodawcę w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego specjalistę można ujawnić, kto z zatrudnionych przejawia umiejętności przywódcze i będzie rzetelnym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na przeróżne sposoby – m.in. w postaci sesji indywidualnych bądź grupowych. W trakcie audytów wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, np. case study (studium przypadku), wywiady, zadania grupowe oraz symulacje. Przy ich użyciu można ujawnić skryte możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej działania z załogą w formie coachingu.

Poszczególne fazy audytu AC/DC

Poprawnie opracowany audyt jest podzielony na parę części. Na wstępie wychodzi się od opisu kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnej fazie audytor przygotowuje narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Dalszym stadium jest zasygnalizowanie intencji sesji oraz tego, co zamierza się podczas niej osiągnąć. Nie bez znaczenia jest poza tym miejsce, w którym zostaną poprowadzone sesje z zespołem – musi ono dawać komfort, który wesprze realizację założeń audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa czy też indywidualna) jest prowadzona przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera spersonalizowany, szczegółowy raport, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony oraz podane są polecenia, jak powinien być prowadzony następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]