Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż w sieci nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego więc zależy cena przekładu?

Okoliczności kształtujące ostateczną cenę przekładu

Ostateczną cenę translacji tekstu kształtują poniższe czynniki:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy dokument. Translacja kontraktów handlowych, opracowań medycznych lub prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Warto wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia czy świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu lub kopii, jak również przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]